nadpis

školní poradenské zařízení


dokumenty

Program poradenských služeb v ZŠ Jenišovice

Krizový plán školy

Plán inkluzivního vzdělávání

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Zpráva o počátečním stavu inkluzivního vzdělávání