nadpis

školní poradenské zařízení

paní psycholožka radí

Mgr. Aneta Svobodová, školní psycholožka

dokumenty

Program poradenských služeb v ZŠ Jenišovice

Plán inkluzivního vzdělávání

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Zpráva o počátečním stavu inkluzivního vzdělávání