nadpis

Výpravy za myslivostí

Jsme velmi rádi, že jsme mohli navázat spolupráci s mysliveckým spolkem v Hodkovicích nad Mohelkou.
Paní Jana Volfová se věnuje žákům ze třetí a čtvrté třídy a společně tráví téměř dvě hodiny nad tématy týkající se přírody a myslivosti.

Operační program Jan Ámos Komenský

Od školního roku 2022-2023 financujeme z operačního programu OP JAK práci školní psycholožky, školní asistentky a další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Tento operační program je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko IV, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008137. Projekt je realizován od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2025. Hlavním cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Projekt realizuje Obecně prospěšná společnost pro Český ráj, informace jsou na stránkách www.mapturnovsko.cz/map4.


Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko III, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021096.

Projekt je realizován od 1. 3. 2022 do 31. 8. 2023. Podstatou je plánování a společné řešení místně specifických problémů a následné vyhodnocování přínosu spolupráce škol, jejich zřizovatelů i dalších aktérů ve vzdělávání.V rámci projektu ZŠ Jenišovice Šablony III (září 2021-srpen 2022) financuje naše škola práci školní psycholožky a školní asistentky.

Naše škola se zapojila do projektu Desatero pro primární prevenci, který je podporován MŠMT ČR.
Jde o edukativní program určený pro mládež ve věku 12–16 let, tedy žáky druhého stupně ZŠ.
Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadů a je navržen tak, aby jej bylo možné využít i v případě distanční výuky.
Jde o seriál 10 videoklipů, které jsou provázány elektronickými kvízy a zaměřují se na důležitá témata primární prevence
- užívání tabákových výrobků
- stalking
- týrání a zneužívání dětí
- užívání návykových látek
- domácí násilí
- alkoholismus
- šikana
- poruchy příjmu potravy
- sebepoškozování
- nelátkové závislosti

Recyklohraní - školní recyklační program

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2022

Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.

V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobná elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny u žákovských šaten. Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory. Naši žáci se také zapojují do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu zadávají.

Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci. Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin.

Ovoce a mléko do škol

Aktuální informace - září 2022

V rámci projektu Ovoce a mléko do škol podporovaného EU žáci 1. stupně naší školy dostávají jednou za 14 dní
- čerstvé ovoce či zeleninu nebo ovocnou či zeleninovou šťávu
- mléčný výrobek (jogurt, sýr, mléko)

Dodávky pro nás zajišťuje firma BOVYS

Zdravá 5

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.

Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zcela ZDARMA a přihlásit se může každá základní i mateřská škola a také nezisková organizace.

Vzdělávací program Zdravá 5 je realizován společností Albert již od roku 2004 a za tu dobu vyškolil statisíce dětí v základních i mateřských školách v celé České republice.
Zdroj: www.zdrava5.cz

Poděkování sponzorům

Sklopísek Střeleč a.s.

Děkujeme za sponzorský dar firmě Sklopísek Střeleč. Díky němu jsme rozšířili sbírku fyzikálních pomůcek o funkční model parního stroje, na kterém lze demonstrovat mechaniku a širokou škálu fyzikálních dějů, elektromagnetickou indukci či funkci polovodičů. Díky svému vzhledu a špičkovému dílenskému zpracování je i krásnou pomůckou do hodin vlastivědy a dějepisu. Model slaví u žáků velký úspěch.

O sofistikovanější komponenty platformy Arduino byl také obohacen školou pořádaný kroužek programování. Děti zde pracují s  malými jednodeskovými počítači Arduino UNO, které jsou založeny na mikrokontrolerech.

Pořízením digitálních čidel a měřidel přispějeme k názornějsí výuce přírodovědných předmětů.


ITBUSINESS

Společnost ITBUSINESS poskytuje internetové služby pro naši školu zcela zdarma.
Internetové připojení se stalo v posledních letech nezbytné a je nedílnou součástí výuky, a to nejen výuky informatiky. Výukové programy, online učebnice, vyhledávání informací, práce ve sdíleném prostředí, komunikace a další využívání internetu patří ke každodenním činnostem.