nadpis

Individuálně, ale společně a jinak

Recyklohraní - školní recyklační program

Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.

V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny u žákovských šaten. Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory. Naši žáci se také zapojují do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu zadávají.

Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici na www.recyklohrani.cz.

Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat body na nákup odměn. Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin.

Adopce na dálku

Jenišovice 5.listopadu 2010

Začátkem června minulého školního roku jsme se my, žáci ZŠ Jenišovice spolu se svými učiteli rozhodli oslavit Den dětí netradičně – Školním jarmarkem. Každá třída otevřela stánek s vlastnoručně vyrobenými výrobky, deváťáci dokonce napekli zákusky a nabízeli je ve školní jídelně, která se po celé odpoledne proměnila v kavárnu.

Zájem rodičů i veřejnosti byl veliký. Moc jim za tuto jejich podporu děkujeme. Část tržeb jsme použili na třídní akce ke konci školního roku. A další část tržeb? Nechtěli jsme peníze jen tak utratit. Nebylo by lepší udělat radost někomu jinému a tím i sobě? Často ve vyučování mluvíme o životě dětí v méně bohatých částech světa. V televizních dokumentech a časopisech se dovídáme o osudech dětí, které se narodily v některé ze zemí Asie nebo Afriky. Nemají to štěstí navštěvovat školu, vzdělávat se, bezstarostně si hrát a vracet se do milující rodiny, která jim nabídne dostatek jídla a oblečení.

Adopce na dálku, to je to. Uděláme radost někomu, koho sice neznáme, ale víme, že potřebuje naši pomoc.

Devika Chinnasamy, tak se jmenuje dívka, které jsme se rozhodli pomoci. Je jí devět let a pochází z vesničky Perumalmalai v Indii. Bydlí v internátní škole sv. Xaveria. Má dva mladší sourozence, bratra Naveena a sestru Chitru. Jejím oblíbeným předmětem je tamilština a nejraději má hru na schovávanou. Její rodina je tak chudá, že by jí vzdělání dát nemohla.

Doufáme, že Device uděláme radost a pomůžeme jí splnit její životní sen – stát se učitelkou.

Denisa Hlubučková a Lucka Kalajcidisová, žákyně 7. ročníku ZŠ Jenišovice

První dopis od Deviky

Drazí "rodiče" ze Základní školy Jenišovice!

Píše Vám Vaše dítě Devika CHINNASAMY. Doma jsou všichni v pořádku. Doufám, že Vás můj dopis zastihne v plném zdraví. Studuji dobře. Stejně jako Vy i já se modlím za Vás za všechny.

Ráda Vám napíšu něco o sobě. Jak víte, jmenuji se C.Devika. Mé rodné město je Perumalmalai. Můj tatínek se jmenuje Chinnamamy, moje maminka se jmenuje Durga Devi (jméno indické bohyně). Mám sedmiletou sestru - Chitra Devi a pětileté bratry dvojčata - Naveen Kumar a Praveen Kumar. Chodím do čtvrté třídy. Moje sestra chodí do druhé třídy a moji bratři jsou v první třídě. My všichni studujeme na základní škole St. Mary (svaté Marie) ve městě Prahasapuram. Bydlíme tu na internátě. Moji rodiče jsou zemědělští námezdní dělníci ("coolie workers"). Každý den tvrdě vydělávají na svůj denní chléb. Náš ředitel Fr. Antonisamy nám ve studiu velmi pomáhá. Dostáváme studijní materiály, stravu, ubytování a oblečení. Jsem zde velmi šťastná. Učím se dobře a ve třídě dostávám nejlepší známky.

Děkuji upřímně našemu všemohoucímu bohu za možnost žít lepší život. Pěkně se starám o mé bratry i sestru. Je mi potěšením Vám poděkovat, že jste si mě vybrali jako své dítě. Ujišťuji Vás, že se budu učit stále lépe. Pozdravujte všechny u Vás doma. Budu se obohacovat učením, dobrým chováním a zbožnými způsoby.

Velice Vám děkuji.

Vaše milující dítě,
Devika CHINNASAMY

Sponzorství v liberecké ZOO

tamarin

Naše škola je mecenášem tamarína pinčí.

tamarín pinčí

Saguinus oedipus
Řád: primáti
Zapojen do programu EEP

Ovoce do škol

obecné informace

LAKTEA, obecně prospěšná společnost, je schváleným dodavatelem a zajišťuje dodávky v rámci projektu „OVOCE DO ŠKOL“ pro základní školy v celé České republice.

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA všichni žáci 1. – 5. tříd.

Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Školy by se na změnu stravovacích návyků žáků měly zaměřit především v rámci svých doprovodných opatření, a to jak ve výuce, tak při realizaci tematicky zaměřených akcí. Návrh těchto opatření bude zveřejněn na webových stránkách MŠMT a bude zaslán do všech základních škol.

Projekt "Ovoce do škol" spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.

Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie 73% a Česká republika 27%.

Projekt "Ovoce do škol" se řídí Nařízením Rady ES č. 13/20009, Nařízením Komise ES č. 288/2009 a Nařízením vlády č. 478/2009.

SZIF schvaluje Žadatele o podporu, kteří zajištují distribuci ovoce a zeleniny do škol. Jejich přehled je zveřejněn na www.szif.cz.

Škola, která má zájem o dodávky produktů v rámci projektu "Ovoce do škol" ve školním roce 2012/2013 se musí Žadateli - o.p.s. Laktea přihlásit a uzavřít smlouvu. Více podrobností v sekci Pro školy.

První dodávky bude o.p.s. Laktea realizovat bezprostředně po uzavření smlouvy se školou, resp. od září 2012.

Podpora je poskytována na:
* čerstvé ovoce a zeleninu
* balené čerstvé ovoce a zeleninu (např. upravené krájením nebo strouháním), pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla
* balené ovocné a zeleninové šťávy pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty, avšak jejich podíl může činit nejvýše 25% celkového počtu dodaných produktů

Výběr ovoce a zeleniny by měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce. Exotické ovoce lze dodávat pro zpestření a rozšíření znalostí.

S přihlédnutím k výživovému doporučení Ministerstva zdravotnictví pro obyvatele ČR, se upřednostňují: jablka, hrušky, švestky, kedlubny, karotka, okurky salátové, ředkvičky, hrachové lusky a listové saláty.

Každé balení ovocné a zeleninové šťávy a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem "Ovoce do škol".

Četnost dodávek bude záviset na celkovém počtu přihlášených škol, resp. dětí.

Zdroj: www.skolniovoce.cz

logo

„Žadatelé bez občanky? Leader bez hranic!“

Projekt spolupráce, osa IV LEADER, opatření IV.2.1

Reg. číslo: 13/019/4210a/451/000016

LAG Podralsko spolu s MAS Achát v rámci projektu spolupráce z opatření IV.2.1. PRV představily svou činnost mladé generaci a zapojily ji do malých projektů na principu LEADER. Projekty byly zaměřeny na pořízení zázemí pro spolkovou činnost. MAS oslovily na svém území školy a spolky. Na území LAG Podralsko i MAS Achát bylo shodně podpořeno 15 míst, v nichž se projekt realizoval. Skupiny dětí a mládeže, zvané „mafie“, si samy připravily projekty a navzájem si je obodovaly podobně, jako MAS vybírají projekty opatření IV.1.2. S pořízeným vybavením – hudebním, sportovním a zájmovým se tento rok konaly společné akce pro veřejnost se zapojením mafií z partnerské MAS a také workshopy, na kterých si vzájemně mafie vyměnily své zkušenosti a poznatky.

Pořízené vybavení na území MAS Achát:
ZŠ Bělá - Mírová pod Kozákovem- Bubny - Drumbeny a židle, Notebook, Radio a cvičebně masážní pomůcky
ZŠ Pěnčín u Liberce- Keramickou pec, hrnčířský kruh a troubu
ZŠ Jenišovice - Hrnčířský kruh a cvičnou kuchyňku včetně spotřebičů
ZŠ Koberovy - Fotografickou dílnu, fotoaparáty, Notebooky, programy, videokameru a tiskárnu
ZŠ Pěnčín u Jablonce n.N - Cvičnou kuchyňku včetně spotřebičů, stolů a židlí
ZŠ Malá Skála - Dílnu pro mladé automodeláře
ZŠ Kobyly - Cvičnou kuchyňku včetně spotřebičů
ZŠ Svijanský Újezd - Hudební nástroje, piáno, kytary a harmoniky
ZŠ Semily - Cvičnou kuchyňku včetně spotřebičů, stolů a židlí
ZŠ Železný Brod - Počítačové studio na zpracování filmů, včetně nábytku a kamery
ZUŠ Železný Brod - Hudební nástroje, bubny, komba, piáno a reprobox
Studio se 4 notebooky, stativem, dataprojektorem, kamerou a plátnem
DDM Mozaika - Tkalcovské stávky a hrnčířské kruhy
ZŠ Huntířov - Výtvarnou dílnu včetně mycího pultu a pracovních stolů

E-školy Libereckého kraje

opvk

Účastníme se projektu E-skoly Libereckého kraje.

Naše škola se na podzim loňského roku zapojila do projektu E-skoly Libereckého kraje. Jeho cílem je zvýšit jazykovou kompetenci v anglickém a německém jazyce u žáků 5.-9. tříd základních škol. Vznikne proto 600 e-learningových jednotek na podporu výuky cizích jazyků právě na základních školách. E-learningové jednotky budou ověřeny pomocí elektronických testů na 400 žácích ze zúčastněných škol.

Vedle naší školy se do projektu zapojily také ZŠ Kaplického, ZŠ U Školy, ZŠ Ještědská a ZŠ Doctrina z Liberce, jablonecká Katolická základní škola majora Rudolfa Háska, dále Masarykova ZŠ a MŠ Tatobity a semilská ZŠ Dr. Fr. L. Riegra. Projekt zaštítila liberecká ZŠ Kaplického v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Na konci loňského roku se na liberecké ZŠ Kaplického rovněž uskutečnilo první školení pro pedagogy ze zúčastněných škol, kde se o projektu a tvorbě materiálů dozvěděli více. Na úvod byli seznámeni s testováním NIQES, které zjišťuje úroveň znalostí jazyků žáků 5. a 9. tříd v celé České republice. Učitele angličtiny a němčiny poté provedla lektorka školení samotnou tvorbou výukových materiálů, díky kterým se žáci lépe naučí orientovat se v cizojazyčném textu, zapojí a rozvinou analytické myšlení v cizím jazyce, porozumí mluvenému slovu a také prohloubí své gramatické znalosti. Lektorka jim rovněž předala několik cenných rad uplatnitelných při tvorbě materiálů. Na závěr si přítomní učitelé vyzkoušeli v rámci workshopu tvorbu jedné testovací jednotky sami.

V blízké době čeká naše i ostatní učitele zapojené do projektu druhé školení, na němž se tentokrát seznámí s tvorbou materiálů v e-learningovém prostředí. Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Volím správnou kariéru

Projekt „Volím správnou kariéru“ řeší problém volby povolání žáků osmých tříd základní školy. V projektu vycházíme ze skutečnosti, že často dochází ze strany žáků k nevhodnému zvolení studijního oboru a následně k předčasnému odchodu dítěte z takto zvolené školy. Mnohdy se stává, že se žáci a jejich rodiče obtížně orientují i ve studijních oborech, které by byly pro žáka vhodné a následně pak volí takový obor, který dítě zvládá s obtížemi, nebo vůbec jej nezvládne.

Cílem projektu je eliminovat tato rizika a pomoci žákům zvolit vhodný studijní obor, který odpovídá nejen jejich studijním předpokladům, ale i schopnostem a také zájmům žáka. Pomocí programu COMDI budou testováni žáci osmých tříd, tedy ti, kteří se rozhodují o své další kariéře.

Do projektu jsou zapojeni výchovní poradci základních škol, kteří budou v průběhu projektu odborně proškoleni v interpretaci výsledků testů COMDI. Hlavním cílem je pomocí interpretace výsledků těchto testů usnadnit rozhodování žáků, kterým směrem se po ukončení základní školy dají, ale také pomoci při rozhodování, jaký studijní obor zvolit, jaké má žák nejen studijní, ale také dovednostní předpoklady.

Náš projekt vychází z několikaleté dobré zkušenosti a hlavním úkolem je předat tyto zkušenosti těm, kteří s žáky pracují a kteří pomáhají při rozhodování, jakou zvolit další správnou kariéru.

opvk