nadpis

Organizace školního roku 2022/2023

1.září 2022 - 31.srpna 2023

Roční plán školy

Prázdniny:

Podzimní prázdniny: 26.-27.10.2022
Vánoční prázdniny: 23.12.2022 - 2.1.2023
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3.2.2023
Jarní prázdniny: 20.-26.2.2023
Velikonoční prázdniny: 6.4.2023 (nástup do školy 11.4.2023)
Hlavní prázdniny budou trvat od 1.7.do 3.9.2023

Ředitelské volno:

Vyhlášení ředitelského volna

29. a 30.9.2022 (čtvrtek, pátek)
18.11.2022 (pátek)

Vysvědčení:

úterý 31.1.2023
pátek 30.6.2023

Termíny třídních schůzek:

individuální třídní schůzky v září 2022 (do 27.9.2022)
21.11.2022, od 15:30
17.4.2023, od 15:30

Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2023/2024:

 • pondělí 24.4.2023, 12-17 hod.
 • Nabídka kroužků pro školní rok 2022 - 2023

  V tomto školním roce nabízíme našim dětem tyto volnočasové aktivity:

  • Angličtina (pro 1. ročník)
  • Jumping
  • Keramika
  • Deskové hry
  • Gymnastika
  • Florbal
  • Technický kroužek
  • Atletika
  • Pěvecký sbor
  • Kytara
  • Klavír, housle - ZUŠ Železný Brod
  • Příprava na přijímací zkoušky (ČJ, M - 9. ročník)

  Rozvrhy hodin

  Organizace dne:

  1. hodina: 8:00 - 8:45
  2. hodina: 8:50 - 9:35
  3. hodina: 9:55 - 10:40
  4. hodina: 10:45 - 11:30
  5. hodina: 11:40 - 12:25
  6. hodina: 12:35 - 13:20

  Odpolední vyučování pro školní rok 2022-2023

  - 7. ročník - úterý - TV - 13:50 - 15:30
  - 8. ročník - středa - TV - 13:50 - 15:30
  - 9. ročník - čtvrtek - TV - 13:50 - 15:30

  Přestávky jsou kráceny z důvodu dopravní obslužnosti

  Po dobu plaveckého výcviku podají informaci o změně v rozvrhu hodin třídní učitelky.

  Materiály pro výuku


  Distanční výuka

  • Žáci, kteří jsou v karanténě a vzdělávají se distančním způsobem, mají nárok na školní oběd.
   Je potřeba přinést jídlonosiče ráno do školní kuchyně a oběd si vyzvednout nejlépe v době 11:00 - 11:15, nejdéle do 13:30.
   Pokud tuto možnost nevyužijete, nezapomeňte si oběd odhlásit: jidelna@zsjenisovice.cz