nadpis

Školní družina

druzina@zsjenisovice.cz
tel.: 483 393 371

Fotografie ze školní družiny

Výše měsíčního příspěvku bude upřesněna v září.

vychovatelky:

p. Adéla Divilová
p. Michaela Šnajdrová

Režim dne ve školní družině:

6:30 - 7:45 - pobyt v místnostech ŠD
11:35 - 12:00 - oběd ve školní jídelně
12:00 - 13:00 pobyt v prostorách ŠD, zájmová činnost
13:00 - 14.30 hod. – pobyt venku – dle počasí (i mimo areál školy - procházka po okolí, les...)
14.30 – 16:00 hod. – pobyt venku (dle počasí), v místnostech ŠD

Důležité upozornění:

Ranní družina je otevřena pro všechny děti, které přicházející a dojíždějí brzy do školy s těmito pravidly:
1) ranní družina je poskytována prozatím bez úhrady (bez možnosti využít výtvarné a pracovní potřeby) v prostorách školní družiny
2) žáci jsou povinni po příchodu do školy jít do prostor školní družiny, kde se nahlásí paní vychovatelce a odcházejí společně do tříd v 7.35 - 7.45 hod.
3) veškeré odchody (na WC, pro zapomenuté věci do šatny…) ohlásí paní vychovatelce
4) žáci mají k dispozici hry, knihy, stavebnice (ukládání zpět na určené místo)
5) žáci respektují pokyny paní vychovatelky a respektují se navzájem (nemluví vulgárně ani nepoužívají vulgárních gest)
6) žáci respektují pravidla, která platí pro družinu

Škola je otevřená v těchto intervalech

6.30 – 7.15 hod
7.35 – 7.55 hod
11.30 – 16.00 hod

Dokumenty

Řád školní družiny 2021

ŠVP - družina ZŠ Jenišovice