nadpis

školní družina

druzina@zsjenisovice.cz
tel.: 483 393 371

paní vychovatelky:

Adéla Divilová
Bc. Michaela Šnajdrová


režim dne ve školní družině:

6:30 - 7:45 - pobyt v místnostech ŠD
11:35 - 12:00 - oběd ve školní jídelně
12:00 - 13:00 pobyt v prostorách ŠD, zájmová činnost
13:00 - 14.30 hod. – pobyt venku – dle počasí (i mimo areál školy - procházka po okolí, les...)
14.30 – 16:00 hod. – pobyt venku (dle počasí), v místnostech ŠD


důležité upozornění:

Ranní družina je otevřena pro všechny děti, které přicházející a dojíždějí brzy do školy s těmito pravidly:
1) ranní družina je poskytována prozatím bez úhrady (bez možnosti využít výtvarné a pracovní potřeby) v prostorách školní družiny
2) žáci jsou povinni po příchodu do školy jít do prostor školní družiny, kde se nahlásí paní vychovatelce a odcházejí společně do tříd v 7.35 - 7.45 hod.
3) veškeré odchody (na WC, pro zapomenuté věci do šatny…) ohlásí paní vychovatelce
4) žáci mají k dispozici hry, knihy, stavebnice (ukládání zpět na určené místo)
5) žáci respektují pokyny paní vychovatelky a respektují se navzájem (nemluví vulgárně ani nepoužívají vulgárních gest)
6) žáci respektují pravidla, která platí pro družinu


škola je otevřená v těchto intervalech

6.30 – 7.15 hod
7.35 – 7.55 hod
11.30 – 16.00 hod


dokumenty

Řád školní družiny - platný od 1.9.2022

Zápisový lístek

Odhlašovací lístek

ŠVP - družina ZŠ Jenišovice

školní rok 2023-2024

Spaní v družině - 17.05.2024

Březen ve školní družině

Únor ve školní družině

Leden - 1. třída

Prosinec - 1. třída

Listopad v družině

Říjen v družině

Září v družince


školní rok 2022-2023

Květen ve školní družině

Spaní v družině - 24.4.2023

Jaro začíná

Leden ve školní družině

Prosinec ve školní družině

Listopad e školní družině

Říjen ve školní družině

Spaní ve školní družině - 1. část, 2. část

Podzimní tvoření


školní rok 2021-2022

Opékání a spaní ve školní družině

Prvňáci - červen

Prvňáci - duben, květen - 2. část

Prvňáci - duben, květen - 1. část

Prvňáci - březen

Prvňáci - únor

Lednové tvoření - prvňáci

Prosincové tvoření - prvňáci

Vánoce v družině

První sníh

Pečení perníčků pro dobrou věc

Svatý Martin - prvňáčci

Spaní ve školní družině - 15.10.2021

Skřítek podzimníček - I.oddělení - 15.10.2021

Říjnové tvoření - prvňáci - 7.10.2021

První oddělení - modelína - 7.10.2021


školní rok 2020-2021

Konec školního roku - prvňáci - 29.6.2021

Ovoce - prvňáci

Den rodin - prvňáci - 12.5.2021

Jaro - 11.5.2021

Čarodějnice - prvňáci

Den matek - prvňáci

Družinový masopust - 19.2.2021

Vyrábění bruslí (1.oddělení) - 21.1.2021

Hrátky na sněhu - 2. část

Hrátky na sněhu - 1. část

Vyrábění čepic (2.oddělení)- 10.12.2020

Pečení perníčků - 9.12.2020

Renovace školní družiny - listopad 2020

Starší fotografie