nadpis

Stručně o naší škole


Přečtěte si o naší škole v "Turnovsku v akci".

 • Naše základní škola se nachází v centru obce Jenišovice, několik kilometrů od Turnova na okraji Českého ráje.
 • Ve školním roce 2023/2024 máme 211 žáků v 11 třídách. Ve všech ročnících (1.-9.) se učíme podle Školního vzdělávacího programu.
 • Na škole pracuje 16 učitelů, 2 paní vychovatelky, 4 paní asistentky, 1 školní psycholožka, 4 provozní zaměstnanci a 3 zaměstnankyně školní jídelny.
 • K výuce využíváme 11 kmenových tříd a další odborné učebny. Máme 1 velkou tělocvičnu a malý herní sál, odbornou učebnu fyziky a chemie, cvičnou kuchyňku, počítačovou učebnu a školní knihovnu.
 • Při škole pracuje pobočka Základní umělecké školy v Železném Brodě v oboru hudebním (klavír, housle).
 • Pro žáky školy nabízíme řadu volnočasových aktivit, k nejoblíbenějším patří keramika, jumping, deskové hry, letos i technický kroužek.
 • Prohlédněte si naši školu ve videu, které vzniklo jako upoutávka pro budoucí prvňáčky.
 • Škola se snaží přispívat i ke společenskému dění v obci. Podílíme se na akcích jako je Noční strašidelný les, Rozsvícení vánočního stromu, Pohádkový les a další. Úzce spolupracujeme s místní mateřskou školou, pro předškoláky připravujeme dílničky a čtení prvňáčků.
 • Tradiční je též spolupráce se školami v Pěnčíně a na Malé Skále - u nás se pořádá vědomostní soutěž Pekařův pohár, na Malou Skálu se jezdí sportovat a do Pěnčína na kulturní přehlídku Pěnčínská nota.
 • Původní budova školy byla otevřena v roce 1962. V roce 1993 byla otevřena přístavba s novými učebnami, kuchyní a jídelnou. V roce 2003 byla obecním úřadem realizována celková přestavba tělocvičny. V roce 2013 byla škola zateplena a byla vyměněna okna. V roce 2014 došlo k výměně elektroinstalace a vymalování chodeb a tříd. Rovněž byla zrekonstruována cvičná kuchyňka. V roce 2019 byla dokončena rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie. V roce 2020 byla zrekonstruována a moderně vybavena školní kuchyň.
 • O prázdninách v roce 2022 byly díky zřizovateli Obci Jenišovice rozšířeny a zmodernizovány prostory šaten.
 • V létě 2023 bylo zrenovováno venkovní atrium školy, které slouží jak k výuce a tak k odpočinku žáků o přestávkách.