nadpis

vedoucí školní jídelny

Jana Steinerová
jidelna@zsjenisovice.cz
tel.: 483 393 091

oznámení školní jídelny

Jídelníček

Informace školní jídelny o přeplatcích

Placení obědů na prosinec 2020

Pitný režim o velké přestávce je z hygienických důvodů zrušen.

Číslo účtu pro placení obědů převodem: 115-2859960257/0100

Zdražení obědů od září 2020 - částky, číslo účtu, pokyny

Hodnocení jídelníčku 2019

Označování alergenů

Vnitřní provozní řád školní jídelny 2020

věkové skupiny strávníků - zařazení žáka

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, jsou žáci (strávníci) zařazeni do věkových skupin.
Rozhodující je datum narození, nikoliv jakou třídu navštěvují.
Záleží na tom, kolik bude strávníkovi v příslušném školním roce let.
Školní rok se počítá od 1.9. do 31.8.

Celkovou sumu na příslušný měsíc uvádíme v informaci o placení obědů.