nadpis

Jídelníček

Oznámení školní jídelny

Zdražení obědů od září 2020

Informace školní jídelny k aktuálnímu stavu

Hodnocení jídelníčku 2019

Označování alergenů

Vnitřní provozní řád školní jídelny 2020

Věkové skupiny strávníků - zařazení žáka

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, jsou žáci (strávníci) zařazeni do věkových skupin.
Rozhodující je datum narození, nikoliv jakou třídu navštěvují.
Záleží na tom, kolik bude strávníkovi v příslušném školním roce let.
Školní rok se počítá od 1.9. do 31.8.

Celkovou sumu na příslušný měsíc uvádíme v informaci o placení obědů.