nadpis

Oznámení školy

  21.1.2021

 • Informace školní jídelny o přeplatcích
 • 8.1.2021

 • MŠMT informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22.ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27.12.2020 do 10.1.2021.
 • Aktuální rozvrh online hodin (pro 5.-9. ročník) je ZDE. (Aktualizováno 25.2.2021)
 • 3.1.2021
 • Na základě usnesení vlády ze dne 23.12.2020 je od 4.1.2021 povolena osobní účast na výuce pouze žákům 1. a 2. ročníků ZŠ.
 • Školní družina zajišťuje ranní i odpolední provoz, přesto prosíme rodiče o zvážení nutnosti pobytu ve školní družině.
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • 4.12.2020
 • V pondělí 7.12.2020 nastoupí k řádné výuce 7. a 8. třída. Šestá třída zůstává doma na online výuce.
 • Na dny 21. a 22.12.2020 jsou vyhlášeny vánoční prázdniny.
 • 24.11.2020
 • V pondělí 30.11.2020 nastoupí k řádné výuce všechny třídy 1. stupně a žáci 6. a 9. třídy.
  Žáci budou pouštěni do školy v souladu s časem, který sdělí žákům a rodičům třídní učitelé, shromažďovací místo sdělí včas předem třídní učitel. Prosíme rodiče, aby určený čas respektovali a dodržovali, děkujeme.
  Všichni žáci jsou povinni mít hygienickou roušku, prosíme o náhradní roušku uloženou v sáčku v tašce.
 • Školní družina zajišťuje ranní i odpolední provoz, přesto prosíme rodiče o zvážení nutnosti pobytu ve školní družině a to zejména žáků 3. třídy
 • Po dobu nemoci ve školní jídelně vaříme jen pro žáky přítomné výuce ve škole.
 • Po dobu rotační výuky budou upraveny relace distanční výuky pro žáky tříd, které zůstanou doma. Sledujte veškeré informace a změny.
 • 15.11.2020
 • Ke dni 18. 11. 2020 se do školy vrací v režimu řádné výuky žáci 1.A, 1.B a 2. třídy:
  • Zajištěn bude oběd i pobyt ve školní družině. Prosíme rodiče o zvážení nutnosti pobytu ve školní družině.
  • Žáci jsou povinni v den nástupu do školy mít k dispozici 2 čisté ochranné roušky uložené v obalu v tašce.
  • Na základě doporučení je nutné, aby děti měly oblečení odpovídající počasí (teplé boty, bundy, šály, čepice popř, rukavice), žáci budou využívat v maximální možné míře pobytu venku.
 • Vzhledem k nečekanému onemocnění vedoucí kuchařky (neodkladný operační zákrok) nebudeme z provozních důvodů vařit pro děti, které si docházely dosud pro oběd do jídelních nádob. Děkujeme za pochopení.
 • 11.11.2020
 • Připomínáme, že v pondělí 16.11.2020 je ředitelské volno. V úterý 17.11.2020 je státní svátek.
  Po oba tyto dny neprobíhá online výuka a nevaří se.
 • 2.11.2020
 • Nabídka paní psycholožky
 • Rozvrh online hodin - distanční výuka
 • Hodnocení výsledků vzdělávání při distanční výuce
 • 30.10.2020

  Sdělení pro rodiče, kteří přihlásili své děti ke stravování:

 • začínáme vařit v pondělí 2. 11. 2020 pro přihlášené žáky
 • nádoby na oběd nechávejte na přistavené lavici na rampě školní jídelny označené jménem dítěte a třídou do 9 hodin, pokud tento termín nevyhovuje, prosíme o osobní telefonickou domluvu s paní Steinerovou (483 393 091)
 • obědy budou připraveny k vyzvednutí mezi 11. a 12. hodinou na rampě před školní kuchyní – prosíme, dodržujte distanční rozestupy 2 m a další hygienická opatření (rouška).
 • 23.10.2020
 • Letáček MŠMT pro děti 1.stupně
 • Letáček MŠMT pro děti 2.stupně
 • Doporučené odkazy - jak mluvit s dětmi o koronaviru
 • 21.10.2020
 • Vážení rodiče,
  pokud by nařízení vlády a následná opatření dovolila, rádi bychom od 2. 11. 2020 i v případě nepřítomnosti žáků ve škole (distanční výuka) vařili.
  Výdej jídel by byl formou jídlonosičů, pro které by si děti v rozepsaném čase přicházely.
  Abychom se mohli na případné vaření obědů připravit, potřebujeme zjistit váš zájem o tuto službu.
  Prosíme, abyste v případě zájmu zcela závazně nejpozději do úterý 27. 10. 2020 dali vědět třídním učitelkám svých dětí.
 • 13.10.2020
 • Ředitelství školy oznamuje, že na základě rozhodnutí vlády počínaje dnem 14. 10. 2020 přecházíme na distanční výuku. Předpokládaný nástup dětí do školy je 2. 11. 2020.
  Znovu upozorňujeme, že distanční výuka je od 1. 9. 2020 povinná, hodnocená a zákonný zástupce má povinnost, pokud žák nemůže ze závažných zdravotních důvodů pracovat, včas a řádně ho omluvit třídní učitelce prostřednictvím mailu nebo SMS.
 • Podzimní prázdniny jsou ministrem školství stanoveny v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 (28. 10. 2020 je státní svátek).
 • Úřední hodiny kanceláře školy: pondělí a středa od 9:00 do 12:00 hodin. Jiný termín po telefonické nebo mailové domluvě v době řádných úředních hodin.
Nepřehlédněte
Stručně o naší škole