nadpis

Oznámení školy

21.9.2021

  • Odvaž se používat vlastní rozum a zaregistruj se do Logické olympiády - soutěž pro všechny od 3 do 20 let! Popros rodiče, ať ti s registrací pomohou: KLIKNI ZDE

20.9.2021

13.9.2021

9.9.2021

1.9.2021

24.8.2021


13.8.2021


12.4.2021


Nepřehlédněte

  • Vzdělávací centrum Turnov - poskytuje všechny formy celoživotního vzdělávání
  • www.kybersikana.eu - internetová stránka zabývající se prevencí kyberšikany
  • www.edulk.cz - odkaz Přijímací řízení - informace o přijímacím řízení na střední školy
  • - poskytovatel internetových služeb pro naši školu

Stručně o naší škole

  • Ve školním roce 2021/2022 máme 197 žáků v 10 třídách. Ve všech ročnících se učíme podle Školního vzdělávacího programu.
  • Na škole pracuje 15 učitelů, 2 paní vychovatelky, 3 paní asistentky, 1 školní psycholožka, 3 provozní zaměstnanci a 3 zaměstnankyně školní jídelny.
  • K výuce využíváme 10 kmenových tříd a další odborné učebny. Máme 1 velkou tělocvičnu a malý herní sál, odbornou učebnu fyziky a chemie, cvičnou kuchyňku, počítačovou učebnu a školní knihovnu.
  • Při škole pracuje pobočka Základní umělecké školy v Železném Brodě v oborech hudebním (klavír, housle).
  • Původní budova školy byla otevřena v roce 1962. V roce 1993 byla otevřena přístavba s novými učebnami, kuchyní a jídelnou. V roce 2003 byla obecním úřadem realizována celková přestavba tělocvičny. V roce 2013 byla škola zateplena a byla vyměněna okna. V roce 2014 došlo k výměně elektroinstalace a vymalování chodeb a tříd. Rovněž byla zrekonstruována cvičná kuchyňka. V roce 2019 byla dokončena rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie.