EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu EU peníze školám. Sestavili jsme projektovou žádost, na jejímž základě získáme evropské dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Mezi priority, na něž budou koncentrovány dotace, náleží podpora rozvoje znalostí, schopností a dovedností v oblasti cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, informačních a komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti a podpora inkluzívního vzdělávání.

Materiály ke stažení

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT