Úvodní stránka
Aktuality
Fotogalerie
Výročí školy
Informace
Kontakty
Rozvrhy
Jídelníček
Zaměstnanci
Školní družina
Nabídka kroužků

Úspěchy našich žáků

Zapojení do projektů:
Recyklohraní
Adopce na dálku
Sponzorství v ZOO
Ovoce do škol
Žadatelé bez občanky
EU peníze školám

E-školy libereckého kraje
Volím správnou kariéru

ZUŠ
Okolí školy
Odkazy

 

Oznámení školy:

 

Setkání výchovného poradce s rodiči žáků 9. třídy (5. třídy) kvůli přijímacím zkouškám na střední školy

Zpráva o aktivitách školy v letošním roce

Pod odkazem Rozvrhy najdete měsíční plány učiva pro jednotlivé ročníky

Ohlédnutí za školním rokem 2015/16

Školní řád

Zásady hodnocení a klasifikace

ŠVP (úvodní informace, podrobnosti k nahlédnutí v kanceláři školy)

ŠVP - Hodnocení

 

 

Oznámení školní jídelny a družiny:
 

Důležité upozornění:

Placení obědů na prosinec 2016

Změna čísla účtu školní jídelny

Označování alergenů

Vnitřní provozní řád školní jídelny
 

Chcete dostávat aktuální informace o dění ve škole?
Jsme i na facebooku!
www.facebook.com/zsjenisovice

 

 Nepřehlédněte:

 

Ve školním roce 2016/2017 máme 165 žáků v 9 třídách.
Ve všech ročnících se učíme podle Školního vzdělávacího programu.
Na škole pracuje 13 učitelů, 2 paní vychovatelky, 3 správní zaměstnanci, 3 zaměstnankyně školní jídelny.
K výuce využíváme 9 kmenových tříd a další odborné učebny. Máme 2 krásné tělocvičny, prostornou učebnu hudební výchovy, odbornou učebnu fyziky a chemie, cvičnou kuchyňku, počítačovou učebnu a školní knihovnu.
Při škole pracuje pobočka Základní umělecké školy v Železném Brodě v oborech hudebním (klavír, housle) a výtvarném.
Původní budova školy byla otevřena v roce 1962. V roce 1993 byla otevřena přístavba s novými učebnami, kuchyní a jídelnou. V roce 2003 byla obecním úřadem realizována celková přestavba tělocvičny. V roce 2013 byla škola zateplena a byla vyměněna okna. V roce 2014 došlo k výměně elektroinstalace a vymalování chodeb a tříd. Rovněž byla zrekonstruována cvičná kuchyňka.