nadpis

Oznámení školy


4.5.2021

 • Aktuální rozvrh online hodin (pro 5.-9. ročník) je ZDE. (Aktualizováno 3.5.2021)

29.4.2021

 • V pondělí 3.5.2021 nastupují k prezenční výuce třídy: 3., 4., 5., 7., 8.
 • Žáci těchto tříd jsou automaticky přihlášeni ke stravování. Pokud někdo z těchto tříd nenastoupí, musí si oběd odhlásit.

12.4.2021


8.4.2021


29.3.2021

 • 1. dubna (čtvrtek) jsou velikonoční prázdniny, následují státní svátky 2. dubna (pátek) a 5. dubna (pondělí), všichni žáci se vrátí k distanční výuce v úterý 6. dubna dle stávajících rozvrhů
 • Pokud nenastanou další změny ze strany vlády, MZČR nebo MŠMT, v pondělí 12. dubna nastoupí do školy žáci 1.A, 1.B a 2. třídy, v provozu bude pro žáky těchto tříd i školní družina a jídelna
 • ZÁPIS žáků do první třídy bude probíhat ve dnech 12. – 30. dubna online. Všechny potřebné informace a formuláře budou na webových stránkách školy zveřejněné 12. dubna.

21.1.2021


Nepřehlédněte

 • Vzdělávací centrum Turnov - poskytuje všechny formy celoživotního vzdělávání
 • www.kybersikana.eu - internetová stránka zabývající se prevencí kyberšikany
 • www.edulk.cz - odkaz Přijímací řízení - informace o přijímacím řízení na střední školy
 • - poskytovatel internetových služeb pro naši školu

Stručně o naší škole

 • Ve školním roce 2020/2021 máme 189 žáků v 10 třídách. Ve všech ročnících se učíme podle Školního vzdělávacího programu.
 • Na škole pracuje 15 učitelů, 2 paní vychovatelky, 1 paní asistentka, 1 školní psycholožka, 3 správní zaměstnanci a 4 zaměstnankyně školní jídelny.
 • K výuce využíváme 9 kmenových tříd a další odborné učebny. Máme 2 krásné tělocvičny, prostornou učebnu hudební výchovy, odbornou učebnu fyziky a chemie, cvičnou kuchyňku, počítačovou učebnu a školní knihovnu.
 • Při škole pracuje pobočka Základní umělecké školy v Železném Brodě v oborech hudebním (klavír, housle).
 • Původní budova školy byla otevřena v roce 1962. V roce 1993 byla otevřena přístavba s novými učebnami, kuchyní a jídelnou. V roce 2003 byla obecním úřadem realizována celková přestavba tělocvičny. V roce 2013 byla škola zateplena a byla vyměněna okna. V roce 2014 došlo k výměně elektroinstalace a vymalování chodeb a tříd. Rovněž byla zrekonstruována cvičná kuchyňka. V roce 2019 byla dokončena rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie.