nadpis

V rámci projektu ZŠ Jenišovice Šablony III financuje naše škola práci školní psycholožky a školní asistentky.

Naše škola se zapojila do projektu Desatero pro primární prevenci, který je podporován MŠMT ČR.
Jde o edukativní program určený pro mládež ve věku 12–16 let, tedy žáky druhého stupně ZŠ.
Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadů a je navržen tak, aby jej bylo možné využít i v případě distanční výuky.
Jde o seriál 10 videoklipů, které jsou provázány elektronickými kvízy a zaměřují se na důležitá témata primární prevence
- užívání tabákových výrobků
- stalking
- týrání a zneužívání dětí
- užívání návykových látek
- domácí násilí
- alkoholismus
- šikana
- poruchy příjmu potravy
- sebepoškozování
- nelátkové závislosti

Recyklohraní - školní recyklační program

Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.

V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobná elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny u žákovských šaten. Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory. Naši žáci se také zapojují do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu zadávají.

Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci. Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin.

Ovoce a mléko do škol

V rámci projektu Ovoce a mléko do škol podporovaného EU všichni žáci naší školy dostávají jednou za 14 dní
- čerstvé ovoce či zeleninu nebo ovocnou či zeleninovou šťávu
- mléčný výrobek (jogurt, sýr, mléko)

Dodávky pro nás zajišťuje firma BOVYS

Poděkování sponzorům

Sklopísek Střeleč a.s.

Děkujeme za sponzorský dar firmě Sklopísek Střeleč. Díky němu jsme rozšířili sbírku fyzikálních pomůcek o funkční model parního stroje, na kterém lze demonstrovat mechaniku a širokou škálu fyzikálních dějů, elektromagnetickou indukci či funkci polovodičů. Díky svému vzhledu a špičkovému dílenskému zpracování je i krásnou pomůckou do hodin vlastivědy a dějepisu. Model slaví u žáků velký úspěch.

O sofistikovanější komponenty platformy Arduino byl také obohacen školou pořádaný kroužek programování. Děti zde pracují s  malými jednodeskovými počítači Arduino UNO, které jsou založeny na mikrokontrolerech.