nadpis

Aktuality


Školní rok 2023 - 2024

Červen

5.6.2024 - Dlaskův statek - Hry prababiček - 7. ročník
5.6.2024 - Doksy - Muzeum Čtyřlístek, Máchovo jezero - plavba lodí - 2. a 3. ročník
6.6.2024, 15:30 - Školní jarmark
6.6.2024 - Maloskalský pohár - 1. stupeň
7.6.2024 - Maloskalský pohár - 2. stupeň
10.-14.6.2024 - Cyklopobyt Srbsko
18.6.2024 - Exkurze Ekofarma Pěnčín - 1.tř. a 2.A
18.6.2024 - Program na Dlaskově statku - 4.A+B
18.6.2024 - Preventivní program Maják (2.-4.hod.)
- 7. roč. - Návykové látky
- 8. roč. - Sexualita
- 9. roč. - Rizikové sexuální chování
19.6.2024 - Exkurze Jičín - 7. roč.
21.6.2024 - Páťáci - exkurze KÚ Liberec
25.6.2024 - Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
27.6.2024 - Páťáci - Okolo Sychrova
28.6.2024 - Vysvědčení


Květen

3.5.2024 - Exkurze Praha
4.5.2024 - Pohádkový les na Drábovně
6.5.2024 - Ukázka florbalu (1. stupeň)
7.5.2024 - McDonald cup - fotbalový turnaj mladších žáků
7.5.2024 - Plavání 2.+3. ročník
13.5.2024 - Focení (1.-4. ročník)
13.5.2024 - Dílna s opracováním minerálů (Muzeum Turnov) - 9. ročník
14.5.2024 - Plavání 2.+3. ročník
15.5.2024 - Focení (5.-9. ročník)
16.-17.5.2024 - Sedmihorky - ekologický program s nocováním - 4. ročník
17.-18.5.2024 - Družina nocování
20.5.2024 - Dopravní hřiště - testy - 4. ročník
21.5.2024 - Plavání 2.+3. ročník
22.5.2024 - Pěnčínská nota
23.5.2024 - Exkurze Terezín a Říp (8. a 9. ročník)
28.5.2024 - Plavání 2.+3. ročník
29.5.2024 - Archeologie - Sedmihorky - 5. ročník
30.5.2024 - Safari Dvůr Kráové nad Labem - 6. ročník


Duben

V průběhu měsíce se jednotlivé třídy v rámci Dne Země a akce Ukliďme Česko zapojí do úklidu okolí školy.

2.4.2024 - Plavání 2.+3. ročník
3.4.2024 - Pasování na čtenáře - knihovna Turnov - 1. ročník
5.4.2024 - Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda (38 účastníků 6.-9. ročníku)
9.4.2024 - Plavání 2.+3. ročník
11.4.2024 - Pekařův pohár - pro čtveřici sedmáků z naší školy, ze ZŠ Pěnčín a ZŠ Malá Skála (vědomostní soutěž)
15.4.2024 - Turnaj ve vybíjené - 5. a 4. třída
15.4.2024, 15:30 - Třídní schůzky
16.4.2024 - Plavání 2.+3. ročník
18.4.2024 - Turnovský kos - vybraní zpěváci
22.4.2024, 12-17h - Zápis do 1. ročníku
23.4.2024 - Plavání 2.+3. ročník
24.4.2024 - Exkurze Praha - Pražský hrad - 4.A,4.B
27.-28.4., 13-16h - Výstava výtvarných prací v kostele
29.4.2024 - Atletický trojboj
29.4.2024 - Mc Donald's cup - fotbalisti 1. stupně
29.4.2024 - Anglické divadlo - od 10:15 Divadlo Turnov - 6.-9. roč.
30.4.2024 - Plavání 2.+3. ročník
30.4.2024 - Anglické divadlo - od 8:30 divadlo Turnov - 4.A+B, 5.tř.


Březen

5.3.2024 - Bruslení - 6. třída
5.3.2024 - Výpravy za myslivostí - 1. třída
6.3.2024 - Muzeum - Velikonoční dílna - 4. ročník
12.3.2024 - Čtení pro předškoláčky v 1. a 5. třídě
12.3.2024 - Muzeum - Velikonoční dílna - 3. ročník
14.3.2024 - Muzeum - Velikonoční dílna - 1. ročník
19.3.2024 - Muzeum - Velikonoční dílna - 2. ročník
20.3.2024 - Kouzelnické představení Tomáše Podzimka - všechny třídy
25.3.2024 - Matematický klokan - matematická soutěž (78 účastníků z 2.-9. ročníku)
25.3.2024 - 15h-16:15 - Dílnička pro předškoláčky
26.3.2024 - Plavání 2. a 3. ročník
27.3.2024 - Velikonoční dílna deváťáků (pro 1.-4.roč.)
28.3. - 1.4.2024 - Velikonoční prázdniny


Únor

5.-9.2.2024 - Kurz angličtiny s rodilými mluvčími (2 skupiny žáků 5.-9. roč.)
12.2.2024 - Zdravá pětka - 1.tř a 2.A
14.2.2024 - Zdravá pětka - 2.B a 3.tř.
16.2.2024 - Zdravá pětka - 4.A a 4.B
20.2.2024 - Výpravy za myslivostí - 3.tř.
23.2.2024 - Školní karneval
23.2.2024 - Sportovní den - 8.roč. - Bowling
26.2.-1.3.2024 - Jarní prázdniny


Leden

9.1.2024 - Bruslení - stadion Turnov - 7.třída
14.-19.1.2024 - Zimní lyžařský pobyt
31.1.2023 - Pololetní vysvědčení


Prosinec

3.12.2023 - Rozsvícení vánočního stromu
5.12.2023 - Vánoční knihovna Turnov 2.A + 2.B
6.12.2023 - Čerti
6.12.2023 - Matematický Dubák - Dominik Kalousek a Vojta Sedláček
12.12.2023 - Šachový turnaj Turnov - 2 týmy (6.-9.tř.)
13.12.2023 - Bruslení - 5. a 9. třída
15.12.2023, 8 hod - Beseda se záchranářkou Letecké záchranné služby Liberec (9. tř.)
15.12.2023,10.00 hod - kino Turnov Kocour v botách (1.-4. roč.)
19.12.2023, 10-12 hod - Vánoční dílničky pro 1.-4. roč. (9. třída)
20.12.2023 - Turnaj v programování robotů
23.12.2023-2.1.2024 - Vánoční prázdniny


Listopad

2.11.2023 - Ekologický program - Sedmihorky - 1. + 2. roč.
3.11.2023 - Divadélko pro školy, Beseda s animátorkou L. Sunkovou
8.11.2023 - Ekologický program - Sedmihorky - 3. + 4. roč.
13.11.2023 - Pišqworky - oblastní kolo (Liberec) - tým MAF 976
16.11.2023 - Bruslení a bowling - 8. třída
17.11.2023 - Státní svátek
20.11.2023, 15:30 - Třídní schůzky
22.11.2023 - Medová dílna v muzeu - 1.třída
23.11.2023 - Medová dílna v muzeu - 2.A+B
24.11.2023 - Medová dílna v muzeu - 3.třída a 4.A+B
24.11.2023 - Beseda na OÚ o historii školy (8. a 9. ročník)


Říjen

4.10.2023 - Beseda Úřad práce - IX. třída
5.10.2023 - Čteme všichni, vypráví jen někdo - soutěž, oblastní kolo - Jičín (N.Hajdučková, E. Illová)
12.10.2023 - Zatop si jako pračlověk - Muzeum Českého ráje - VI. třída
13.10.2023 - Školní kolo soutěže Pišqworky
16.10.2023 - Besedy VZP - "Vzpoura úrazům" - 1., 4., 5. ročník
17.10.2023 - Besedy Policie ČR
- Kontakt s cizí osobou (2. ročník)
- Šikana (3. řočník)
- Kyberšikana (6. ročník)
18.10.2023 - Besedy Policie ČR
- Trestní odpovědnost (7. a 8. ročník)
- Kyberšikana (9. ročník)
26.-27.10.2023 - Podzimní prázdniny


Září

14.9.2023 - Bowling - VII. třída
16.9.2023 - Noční strašidelný les
18.9.2023 - Dopravní hřiště - 4.ročník
20.9.2023 - Beseda v rámci kampaně "A dost" - Policie ČR - 5.-9. roč.
21.9.2023 - Beseda v rámci kampaně "A dost" - Policie ČR - 2.-4. roč.
22.9.2023 - Projektový den s Armádou ČR - VII. a VIII. tř.
25.9.2023 - Exkurze tiskárna Polygraf - IX. třída
29.9.2023 - Ředitelské volno

Školní rok 2022 - 2023

Červen

1.6.2023 - Exkurze - ZOO Chleby, Loučeň - 1. a 2. roč.
1.-2.6.2023 - Od Ještědu ke Žďárku - 7. třída
6.6.2023 - Atletický trojboj - krajské kolo (Ela Hůlková, Sára Kutková, Filip Svoboda)
7.6.2023 - Mise do Vesmíru - 2 týmy 5. třídy (ZŠ Malá Skála)
8.6.2023 - Maloskalský pohár - 1. stupeň
9.6.2023 - Maloskalský pohár - 2. stupeň
12.-15.6.2023 - Turistický pobyt Ostružno (3.,4. roč.)
12.-16.6.2023 - Cyklopobyt Mladějov (6.-9. roč.)
20.6.2023 - Preventivní program Maják (2.-4.hod.)
- 7. roč. - Návykové látky
- 8. roč. - Sexualita
- 9. roč. - Rizikové sexuální chování
21.6.2023 - Projekt MAS "Studánky" ve Střížovicích - 2. třída
26.6.2023 - Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
30.6.2023 - Vysvědčení


Květen

3.5.2023 - McDonald cup - fotbalový turnaj mladších žáků
3.5.2023 - Divadlo Turnov - Strašidelný mlýn - 3.A+B
5.5.2023 - Turnaj ve vybíjené - dívky 5. třída
11.5.2023 - Vztahový program (6. třída)
13.5.2023 - Pohádkový les na Drábovně
16.-17.5.2023 - Exkurze Praha (8. tř.)
18.5.2023 - Testování ČŠI - 9. třída
19.5.2023 - Dopravní hřiště - 4. třída
22.5.2023 - Focení tříd
23.5.2023 - Exkurze Praha (5. + 6. třída)
24.5.2023 - Pěnčínská nota
25.5.2023 - Exkurze - Máchovo jezero (3.A+B, 4.tř.)
26.5.2023, 16 hod. - Přednáška "Alois Broul" - OÚ Jenišovice
31.5.2023 - Školní jarmark


Duben

V průběhu měsíce se jednotlivé třídy v rámci Dne Země a akce Ukliďme Česko zapojí do úklidu okolí školy.
Druhý ročník se zapojí do projektu MAS Achát "Putování za studánkami".

3.4.2023 - Pernštejni - představení s historickou tematikou (1.-3. ročník, MŠ - Renesanční pohádka, 4.-9. ročník - Leonardo da Vinci)
3.4.2023 - Dílnička pro předškoláčky (15-16 hod.)
4.4.2023 - Okresní kolo Olympiády v ČJ (T. Kutková - 9. roč. - 1. místo)
4.4.2023 - Velikonoční dílničky ve škole - pro 1.-4. roč. - organizují deváťáci
5.4.2023 - Turnaj ve vybíjené v Turnově (vybraní žáci z 4. a 5. třídy - 2. místo)
5.4.2023 - Anglické divadlo - pro 6.-9. ročník (Turnov)
5.4.2023 - Pasování na čtenáře - prvňáčci (ve spolupráci s Knihovnou Turnov)
6.-10.2023 - Velikonoce
13.4.2023 - Pekařův pohár - meziškolní vědomostní soutěž (zástupci 7. roč. - 2. místo)
13.4.2023 - Turnovský kos - Danielka Syslová - 2. místo
13. a 14.4.2023 - Testování SCIO - 5. ročník (M, ČJ, OSP)
13. a 14.4.2023 - Přijímací zkoušky - 9. ročník - Držíme palce!
14.4.2023 - Plavání - 2. a 3. roč. - 8. lekce
17.4.2023 - Okresní kolo Biologické olympiády (M. Dvořáková - 1. místo, N. Hajdučková - 4. místo, M. Hrdličková)
17.4.2023, 15:30 - Třídní schůzky
18.4.2023 - Kariérové poradenství - pro 8. ročník
18.4.2023 - Čteme všichni, vypráví jen někdo - recitační soutěž - Nicol Hajdučková - 1. místo a Eliška Illová - 2. místo (8. ročník)
20.4.2023 - Závod v orientačním běhu (vybraní žáci)
21.4.2023 - Plavání - 2. a 3. roč. - 9. lekce
21.4.-22.4.2023 - Nocování v družině
24.4.2023, 12-17 hod. - Zápis do 1. ročníku
27.4.2023 - Atletické závody - vybraní atleti z 1.stupně
28.4.2023 - Plavání - 2. a 3. roč. - 10. lekce
29. a 30.4.2023, 13-16 hod. - Výstava výtvarných prací ZŠ a MŠ v kostele


Březen

3.3.2023 - Plavání - 2. a 3. roč. - 3. lekce
5.-10.2023 - Zimní lyžařský pobyt Bedřichov (přihlášení žáci 6.-9. roč.)
10.3.2023 - Plavání - 2. a 3. roč. - 4. lekce
14.3.2023 - Okresní kolo olympiády v AJ - Marek Prynych (6. místo - Gratulace!)
14.3.2023 - Výpravy za myslivostí - 1.B
17.3.2023 - Plavání - 2. a 3. roč. - 5. lekce
17. a 20.3.2023 - Matematický Klokan (matematická soutěž pro každého)
21.3.2023 - Čteme dětem - 5. tř. + MŠ
24.3.2023 - Plavání - 2. a 3. roč. - 6. lekce
27.3.2023 - Veselé zoubky - 1.A a 1.B
29.3.2023, 15:30 - Koncert sboru Pomněnky - OÚ Jenišovice
31.3.2023 - Plavání - 2. a 3. roč. - 7. lekce


Únor

6.-10.2.2023 - Kurz angličtiny s rodilými mluvčími (2 skupiny žáků 5.-9. roč.)
10.2.2023 - Plavání - 2. a 3. roč. - 1. lekce
14.2.2023 - Bruslení 7. tř.
15.2.2023 - Pojízdná učebna techniky - 8.třída (3D tisk + kariérové poradenství)- ilustrační video
16.2.2023 - Školní Masopust
17.2.2023 - Plavání - 2. a 3. roč. - 2. lekce
17.2.2023 - Školní kolo olympiády v AJ
20.-24.2.2023 - Jarní prázdniny


Leden

4.-6.1.2023 - Kontrola České školní inspekce
5.1.2023 - Bruslení - stadion Turnov - 9.třída
9.1.2023, 15:30 - Třídní schůzky - 9. třída (informace k přijímání na střední školy)
10.1.2023 - Olympiáda z ČJ - školní kolo (vybraní žáci z 8. a 9. roč.)
17.1.2023 - Divadlo: Ezop (1. stupeň), Don Quijote (2. stupeň)
19.1.2023 - Přednášky Policie ČR: Kontakt s cizí osobou (2. tř.), Šikana (3.A+B)
25.1.2023 - Pololetní pedagogická rada
31.1.2023 - Matematická dílna v IQLandii (Liberec)- 9. třída
31.1.2023 - Pololetní vysvědčení


Prosinec

5.12.2022 - Čerti
6.12.2022 - Síla lidskosti - Dokument a beseda - 8. a 9. tř. - Kulturní centrum Turnov
7.12.2022 - Matematický Dubák - soutěž v řešení matematických a logických úloh (Marek Prynych, Matěj Kutek)
15.12.2022 - Výpravy za myslivostí - 1.A
15.12.2022 - Bruslení - 6.tř.
16.12.2022 - Ukázka živých dravců (všichni žáci)
20.12.2022 - Vánoční dílničky pro nejmenší (připravuje 9. tř.)
22.12.2022 - Třídní vánoční besídky
23.12.2022-2.1.2023 - Vánoční prázdniny
3.1.2023 - Nástup do školy (úterý)


Listopad

3.11.2022 - Pišqworky - oblastní kolo - 4. týmy (6. a 9. tř.)
4.11.2022 - Projektový den na Textilce - 9 tř.
7.11.2022 - Ekologický program - Sedmihorky - 3. + 4. roč.
9.11.2022 - SCIO testování 9. roč. - ČJ, M
10.11.2022 - SCIO testování 9. roč. - OSP, AJ
14.11.2022 - Beseda VZP "Vzpoura úrazům" - 1.A+B, 5. tř., 8. tř.
15.11.2022 - Výpravy za myslivostí - 2. tř.
17.11.2022 - Státní svátek
18.11.2022 - Ředitelské volno
21.11.2022 - Krajské kolo - Pišqworky (3 týmy)
21.11.2022 - Třídní schůzky - 15:30
22.11.2022 - Přednášky Policie ČR - Kyberšikana (4. tř.), Trestní odpovědnost (9. tř.)
23.11.2022 - Okresní kolo Pythagoriády (2 žáci)
27.11.2022 - Rozsvícení vánočního stromu - 16 hod.


Říjen

5.10.2022 - Beseda Úřad práce - 9. třída
5.10.2022 - Zdravá 5 - program o zdravé výživě - 3.A a 3.B
6.10.2022 - Divadlo Turnov - 3.A a 3.B
15.10.2022 - Den otevřených dveří - 13 - 16 hod. Přečtěte si, jaké to bylo.
20.10.2022 - Výpravy za myslivostí - 3.B
19.10.2022 - Školní kolo PIŠQWORKY 2022 - organizuje Fanda a Honza (9.tř) - zúčastnilo se 18 žáků z 6., 8. a 9. třídy. Postupují 4 nejlepší týmy do oblastního kola v Turnově
21.10.2022 - Školní kolo Pythagoriády - 6.-9. roč. - zúčastnilo se 34 žáků, do okresního kola postupují 4 úspěšní řešitelé ze 7. a 8. třídy.
21.-22.10.2022 - Nocování v ŠD
24.10.2022 - Ekologický program Sedmihorky - 1.A + B, 2.tř.
26.-27.10.2022 - Podzimní prázdniny
31.10.2022 - Prohlídka kostela sv.Jiří v Jenišovicích


Září

7.9.2022 - Kukuřičné bludiště - 7. a 8. tř.
9.9.2022 - Hrubý Rohozec - komentovaná prohlídka - 9. tř.
15.9.2022 - Výpravy za myslivostí - 3.A
17.9.2022 - Noční strašidelný les
20.9.2022 - Dopravní hřiště - 4. tř.
22.9.2022 - Kariérní poradenství - 9. tř.
26.9.2022 - Hrubý Rohozec - komentovaná prohlídka - 6. tř.
28.9.-3.10.2022 - Zájezd Londýn - HAP TOUR s.r.o. Lbc
29.-30.9.2022 - Ředitelské volno

Školní rok 2021 - 2022

Červen

1.6.2022 - Plavání - 2. ročník
2.6.2022 - Školní jarmark, začátek v 15:30
6.-9.6.2022 - Turistický pobyt Mladějov
7. a 8.6.2022 - Plavání - 2. ročník
9.6.2022 - Maloskalský pohár - 2. stupeň - atletická soutěž
10.6.2022 - Maloskalský pohár - 1. stupeň
13.-17.6.2022 - Cyklopobyt Srbsko
14. a 15.6.2022 - Plavání - 2. ročník
20.6.2022, 15:30 - Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
23.6.2022, od 10 hod - Výpravy za myslivostí - 3. a 4. ročník - závěrečná hra a zakončení projektu (9. tř. pomoc při organizaci)
28.6.2022 - Slavnostní zakončení školního roku (8:00 - 8:45)
29. a 30.6.2022 - Ředitelské volno

Květen

3.5.2022 - Zdravá pětka - 3. a 4. tř.
3.5.2022 - Fotbalový turnaj - mladší žáci 4. a 5. tř.
4.5.2022 - Zdravá pětka - 1. a 5. tř.
6.5.2022 - Turnov 750 let - 5. tř.
7.5.2022 - Pohádkový les na Drábovně
9.5.2022 - Přednáška (společnost Maják): Návykové látky (7.tř.)
9.5.2022 - Přednáška (společnost Maják): Sexualita (8.tř.)
9.5.2022 - Přednáška (společnost Maják): Rizikové sexuálni chování (9.tř.)
10.5.2022 - Testování ČŠI - 5. ročník
11.5.2022 - Pěnčínská nota
12.5.2022 - Exkurze Praha (3. a 4. tř.)
12.5.2022 - Turnov 750 let - 7. tř.
17. a 18.5.2022 - Plavání - 2. ročník
18.5.2022 - Turnov 750 let - 8. tř.
19.5.2022 - Výpravy za myslivostí - 3. tř.
19.5.2022 - Turnov 750 let - 9. tř.
20.5.2022 - Dopravní hřiště - 4. tř.
24. a 25.5.2022 - Plavání - 2. ročník
26.5.2022 - Exkurze - Terezín, Říp - 8. a 9. tř.
26.5.2022 - Výpravy za myslivostí - 3. tř.
26.5.2022 - Veselé zoubky - 1. tř.
27.5.2022 - Botanicus - 2. a 3. roč.
31.5.2022 - Plavání - 2. ročník

Duben

4.4.2022 - Krajské kolo dějepisné olympiády - Tereza Kutková (8. tř)
5.4.2022 - "Čteme všichni - vypráví jen někdo" - přehlídka vypravěčů - knihovna Turnov - Nicola Hajdučková, Eliška Illová (7. tř.)
6.4.2022 - Pekařův pohár - meziškolní vědomostní soutěž (zástupci 7. roč.)
4.-13.4.2022 - V rámci Dne Země se zapojujeme do projektu "Ukliďme si Česko" a uklidíme naše okolí.
14.-18.4.2022 - Velikonoce
8.4.2022 - Velikonoční dílny pro 1.-4. tř. - organizují nejstarší spolužáci
8.4.2022 - Divadelní představení v rámci přehlídky "Modrý kocour" - 8. tř. (Turnov)
11.4.2022, 15:30 - Třídní schůzky, (4. třída i 12.4.2022)
12.4.2022 - Velikonoční dílny v Kamenářském domě - 2.A
13.4.2022 - Velikonoční dílny v Kamenářském domě - 2.B, 8. tř.
21.4.2022 - Výpravy za myslivostí (4. tř. - 1. část)
23. a 24.4.2022, 13-16 hod. - Výstava výtvarných prací ZŠ a MŠ v kostele
25.4.2022, 12-17 hod. - Zápis do 1. ročníku
28.4.2022 - Výpravy za myslivostí (4. tř. - 2. část)
29.4.2022 - Exkurze - Porsche - Vratislavice - 9. tř.

Březen

3.3.2022 - Plavání 3.+4.třída
9.3.2022 - Okresní kolo olympiády v AJ - gratulujeme Aničce Čechové z osmé třídy k umístění v 1. desítce.
10.3.2022 - Plavání 3.+4.třída
10.3.2022 - Bruslení - 9. třída
14.3.2022 - Dílnička pro předškoláčky
25.3.2022 - Okresní kolo dějepisné olympiády - Terezka Kutková (8. třída)
30. a 31.1.2022 - Návštěva předškoláčků v první třídě při vyučování
31.3.2022 - Bruslení - 6. třída

Únor

2.2.2022 - Bruslení - 7. třída
3.2.2022 - Plavání 3.+4.třída
4.2.2022 - Pololetní prázdniny
8.2.2022 - Bruslení - 8. třída
10.2.2022 - Plavání 3.+4.třída
14.-18.2.2022 - Jarní prázdniny
24.2.2022 - Plavání 3.+4.třída
25.2.2022 - IQ Landie - Matematická dílna - 7. ročník
25.2.2022 - Školní Masopust

Leden

6.1.2022 - Plavání 3.+4.třída
13.1.2022 - Plavání 3.+4.třída
20.1.2022 - Plavání 3.+4.třída
25.1.2022 - Tonda Obal na cestách - recyklační program pro 1.-5. ročník
27.1.2022 - Plavání 3.+4.třída
31.1.2022 - Pololetní vysvědčení

Prosinec

3.12.2021 - Čerti
21.12.2021 - Projektový den 8. třída - Kulturní centrum Turnov
22.12.2021 - Třídní vánoční besídky

Listopad

4.11.2021 - Preventivní program Policie ČR - Kyberšikana (6.tř.), Trestní odpovědnost (8.tř.)
10.11.2021 - Testování SCIO - 9.třída - (M, ČJ, Obecné studijní předpoklady)
12.11.2021 - Projektový den - 3. a 4. třída - Detoa Albrechtice
19.11.2021 - Divadlo ve škole (1.-4.tř.)

Říjen

1.10.2021 - Krajta ve škole - ukázka živého hada (p. Anděl)
8.10.2021 - Dopravní hřiště - 4. třída
11.10.2021 - Projektový den - 2. třída
11.10.2021 - Vyhlášení soutěže "Fantazie s Maskou" - oceněné žákyně: Tereza Kutková (7.tř - 1. místo), Sára Kutková (3.tř. - 2. místo), Michaela Zofová (4. tř. - diplom). Přečtěte si vítěznou práci.
27.-29.10.2021 - Podzimní prázdniny, státní svátek

Září

14.9.2021 - Projektový den "Za dravci na Sychrov"
15.9.2021 - Dopravní hřiště - 5. třída
18.9.2021 - Noční strašidelný les
27.9.2021 - Ředitelské volno
28.9.2021 - Státní svátek

Školní rok 2020 - 2021

Červen

25.6.2021 - Vodojem 4., 6. a 7. třída

23.6.2021 - Rafty 6. a 8. třída

22.6.2021 - Rafty 7. a 9. třída

18.6.2021 - Výlet 2. a 3. třída (Zoo Chleby, Loučeň)

14.6.2021 - Výlet první třída (Zoo Chleby, Loučeň)

Květen

27.5.2021 - Třídní akce
17.5.2021 - Veselé zoubky (prvňáci)
12.5.2021 - Beseda - Policie ČR (2.třída)

Prosinec

21.12.2020-3.1.2021 - Vánoční prázdniny

Listopad

od 18.11.2020 - Prezenční výuka pro třídy: 1.A, 1.B, 2.třída
od 30.11.2020 - Prezenční výuka pro ostatní třídy 1. stupně a 9. třídu, rotační výuka pro 6., 7., 8. třídu.

Říjen

9.10.2020 - Dopravní hřiště - 4. třída
od 14.10.2020 - Distanční výuka pro oba stupně ZŠ
26.-30.10.2020 - Podzimní prázdniny

Září

21.9.2020 - Dopravní hřiště - 5. třída
28.9.2020 - Státní svátek

Školní rok 2019 - 2020

Březen 2020

7. - 15.3.2020 - Jarní prázdniny
Z důvodu uzavření školy jsou plánované akce zrušeny.
Sledujte Úvodní stránku našeho webu, kde najdete aktuální informace.

Únor 2020

3.2.2020 - Divadlo Turnov (1. - 4. třída)
6.2.2020 - Bruslení (7. - 9. třída)
17.2.2020, 15:00 - Sluníčková dílnička pro předškoláky
21.2.2020 - Školní projekt Masopust
24. - 28.2.2020 - Kurz angličtiny s rodilým mluvčím (přihlášení žáci 7. - 9. třídy)
25.2.2020 - Začátek kurzu plavání (2. a 3. třída)

Leden 2020

9.1.2020 - Bruslení 7. - 9. tř.
12. - 17.1.2020 - Lyžařský pobyt Rejdice
30.1.2020 - Pololetní vysvědčení
31.1.2020 - Pololetní prázdniny

Prosinec 2019

1.12.2019, 15:30 - Rozsvěcení vánočního stromu
2.12.2019, 15:30 - Třídní schůzky
3.12.2019 - Kamenářský dům - dílna pro 2. třídu
3.12.2019 - Focení prvňáčků
4.12.2019 - Kamenářský dům - dílna pro 1. třídu
5.12.2019, 13:30 - Bruslení 7. - 9. třída
5.12.2019 - Florbalový turnaj (výběr žáků)
6.12.2019 - Mikulášská nadílka
10.12.2019 - Divadlo Turnov - 1. - 4. třída
11.12.2019 - Kamenářský dům - dílna pro 3. třídu
12.12.2019 - Kamenářský dům - dílna pro 4. třídu
16.12.2019, 15:30 - Vánoční besídka pro rodiče - 4. třída
17.12.2019, 15:30 - Vánoční besídka pro rodiče - 2. třída
18.12.2019 - Anglické divadlo - 4., 5. a 9. třída
18.12.2019, 15:30 - Vánoční besídka pro rodiče - 3. třída
19.12.2019, 15:30 - Vánoční besídka pro rodiče - 1. třída
20.12.2019 - Vánoční program ve třídách

Listopad 2019

4.11.2019 - Kurz první pomoci (5. a 6. tř.)
5.11.2019 - Turnaj v piškvorkách - 6. třída
5.11.2019 - Závody v plavání - výběr žáků
7.11.2019 - Exkurze Hvězdárna Turnov a Granát Turnov (5. třída)
11.11.2019 - Emoce aneb jak se nezbláznit - přednáška pro rodiče
13.11.2019 - Celostátní testování žáků ČŠI - matematika 6. třída
13.11.2019 - Farma Sedmihorky (1. - 4. třída)
14.11.2019 - Poetika - recitační soutěž (výběr žáků)
15.11.2019 - Projektový den - 30 let od Sametové revoluce (5. - 9. tř.)
22.11.2019 - Exkurze IQLandie - téma Síla - 7. třída

Říjen 2019

2.10.2019 - Dopravní hřiště - 4. třída
7.10.2019, 16:30 - přednáška "Výchova dětí"
7.10.2019 - Kamenářský dům Turnov - 3. třída
10.10.2019 - Educa - 8. třída
11.10.2019 - Educa - 9. třída
21.10.2019, 16:30 - přednáška "Nebezpečí internetu"
28.10.2019 - Státní svátek
29. a 30.10.2019 - Podzimní prázdniny
31.10. - 1.11.2019 - Ředitelské volno

Září 2019

5.9.2019 - Třídní schůzky - 1. třída
11.9.2019 - Třídní akce
16.9.2019 - Divadlo Turnov (1.-4.tř.), Dravci (5., 6. tř.)
16.9.2019, 15:30 - Třídní schůzky (2., 3., 4. třída)
16.9.2019, 16:30 - přednáška "Jak zvládnout školní rok"
21.9.2019 - Noční strašidelný les
23.9.2019 - Divadlo Turnov (1.-4.tř.)
30.9.2019 - Pernštejni: Staré pověsti české (3. - 7. tř.)

Školní rok 2018 - 2019

Září 2018

13.9.2018 - Sedmáci - Finanční gramotnost (Turnov)
14.9.2018 - Prezentace OHS Turnov (8. a 9. tř.)
17.9.2018 - Zlatovláska - MD Turnov (1., 2., 4.tř.)
17.-27.9.2018 - Individuální třídní schůzky
22.9.2018 - Noční strašidelný les
28.10.2018 - Státní svátek

Říjen 2018

3.10.2018 - Ekologický program (3. třída)
11.10.2018 - Eduka (8. a 9. tř.)
12.10.2018 - Staleté kořeny - beseda (6. - 9. tř.)
12.10.2018 - Divadlo Turnov - Budulínek (2. a 3. tř.)
15.10.2018 - Divadlo Turnov - Pověsti pro štěstí (5. - 7. tř.)
19.10.2018 - Projektový den - 100 let republiky (4. - 7. tř.)
22.10.2018 - Den otevřených dveří - 100 let republiky - 15,30 hod
23.10.2018 - Kamenářský dům Turnov - 5. třída

Listopad 2018

7.11.2018 - Poetika - ml.žáci
7.11.2018 - Plavecké závody - ml.žáci
16.11.2018 - 7.třída - třídní akce
18.11.2018 - Ať žijí duchové! - Divadlo Praha - 5.třída
20.11.2018 - Bruslení
21.11.2018 - Projekt NAKAP, SOŠ Turnov - 9.třída

Prosinec 2018

2.12.2018 - Rozsvícení vánočního stromku
3.12.2018 - Třídní schůzky - 15:30 hod
5.12.2018 - MS ve florbalu - Praha (4.-9.tř.)
6.12.2018 - Mikulášská nadílka
11.12.2018 - Bruslení Turnov (6.-9.tř.)
14.12.2018 - Vánoce v Aréně (1.,2.,4.,5.tř.)
14.12.2018 - Besídka 3.třída
19.12.2018 - Besídka 4.třída
21.12.2018 - Třídní vánoční besídky, dílny, turnaje

Leden 2019

3. - 4.1.2019 - Ředitelské volno
9.1.2019 - Besídka druhá třída
13. - 18.1.2019 - Lyžařský pobyt Rejdice
21.1.2019 - Divadlo Turnov (2. a 3.tř.)
22.1.2019 - Bruslení
31.1.2019 - Vysvědčení

Únor 2019

1.2.2019 - Pololetní prázdniny
22.2.2019 - Divadlo Turnov (7.-9.tř.)

Březen 2019

1.3.2019 - Masopust
4. - 8.3.2019 - Jarní prázdniny
22.3.2019 - Magický Himálaj (5. třída)
22.3.2019 - Bowling (9. třída)

Duben 2019

1.4.2019 - 15:00 - Květinková dílnička
8.4.2019 - 15:30 - Kočičková dílnička
12.4.2019 - Den Země
15.4.2019 - 15:30 - Sluníčková dílnička
17.4.2019 - Velikonoční dílničky
24.4.2019 - Pekařův pohár (7. tř.)
26.4.2019 - Zápis k základnímu vzdělávání (12:00 - 17:00)
27. - 28.4.2019 - Výstava výtvarných prací

Květen 2019

4.5.2019 - Pohádkový les na Drábovně
6.5.2019 - Focení
7.5.2019 - Dopravní hřiště - 4.tř.
13.5.2019 - Čtenářská beseda - 1., 2., 4.tř.
16.5.2019 - Ať žijí duchové - pro rodiče žáků 5.tř.
17.5.2019 - Sedmihorky - 1. a 3.tř.
29.5.2019 - Pěnčínská nota

Červen 2019

6.6.2019 - Školní jarmark
10. - 14.6.2019 - Kurz AJ s rodilým mluvčím
10. - 14.6.2019 - Turistický pobyt
17. - 21.6.2019 - Cyklopobyt
24.6.2019 v 16 hod - Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
28.6.2019 - Vysvědčení

Školní rok 2017 - 2018

Červen 2018

7.6.2018 - Jarmark
11. - 15.6.2018 - Kurz angličtiny s rodilým mluvčím
12.6.2018 - Výlet Detoa - 1. a 2. třída
13.6.2018 - Legiovlak - 8. a 9. třída
14.6.2018 - Lehká atletika Malá Skála - mladší žáci
15.6.2018 - Lehká atletika Malá Skála - starší žáci
15.6.2018 - Výlet Ještěd - 5. třída
18. - 22.6.2018 - Turistický pobyt Mšeno, Cyklo-turistický pobyt Palda (Rovensko)
20.6.2018 - Olympijský den - 1. a 2. třída
29.6.2018 - Slavnostní ukončení školního roku

Květen 2018

4.5.2018 - Dopravní hřiště - 4. třída
4.5.2018 - Exkurze Granát Turnov, bowling THT - 9. třída
15.5.2018 - Exkurze Dům přírody Dolánky - 2. třída
15.5.2018 - Atletický trojboj - výběr žáků
16.5.2018 - Pěnčínská nota, výběr žáků
23.5.2018 - Exkurze Líbeznice - 1. a 3. třída
24.5.2018 - Exkurze Terezín, Říp - 8. a 9. třída
25.5.2018 - Den pro mateřské školy - 9. třída

Duben 2018

3.4.2018 - Předškoláček - od 15 hod
5.4.2018 - Turnaj ve vybíjené (4.,5.třída)
9.4.2018 - Předškoláček od 15,30 hod
10.4.2018 - Volejbal Turnov - st. žáci
11.4.2018 - Staré řecké báje - divadlo Turnov (6. - 8. třída)
13.4.2018 - Exkurze HZS Turnov (4.,6.,8. třída)
13.4.2018 - Muzeum přírody (9. třída)
16.4.2018 - Předškoláček od 15,30 hod
19.4.2018 - Pekařův pohár - soutěž žáků 7. tříd
20.4.2018 - Zápis do první třídy - 12 - 17,30h
23.4.2018 - Třídní schůzky od 15,30
28.-29.4.2018 - Výstava výtvarných prací

Březen 2018

6.3.2018 - Zájezd do Prahy na muzikál Královna Kapeska (4.třída)
6. 3. 13:30 - Bruslení starší žáci
7.3.2018 - Jilemnice – turnaj basket – dívky 9.tř.
8.3.2018 - Bruslení mladší žáci
15.3.2018 - Turnovský štěk (4. třída)
15.3.2018 - Fotbalový turnaj Turnov - st. žáci
28.3.2018 - Velikonoční dílničky
29.-30.3.2018 - Velikonoční prázdniny

Únor 2018

2.2.2018 - Pololetní prázdniny
6.2.2018 - Bruslení starší žáci
8.2.2018 - Beseda - rasismus a xenofobie (7.- 9.třída)
8.2.2018 - Bruslení mladší žáci
23.2.2018 - Školní Masopust
26.2.-2.3.2018 - Jarní prázdniny

Leden 2018

11.1.2018 - Recyklační program "Tonda Obal"
12.1.2018 - Lotrando a Zubejda - 16h
14. - 19.1.2018 - Lyžařský pobyt v Rejdicích
23.1.2018 - Korunovační klenoty (4. a 5. třída)
31.1.2018 - Vysvědčení

Prosinec 2017

3.12.2017 - Rozsvícení vánočního stromu, koncert v kostele v 15,30 hod.
4.12.2017 - Divadlo Turnov 1. a 2. třída (Káťa a Škubánek)
5.12.2017 - Mikulášská nadílka
5.12.2017 - Bruslení starší žáci
6.12.2017 - Zdravá pětka (3. a 4. třída)
7.12.2017 - Exkurze sklostroj (chlapci - 9. třída)
7.12.2017 - Bruslení mladší žáci
11.12.2017, 15,30 - Třídní schůzky
14.12.2017 - Líbeznice (4. třída)
15.12.2017, 16,00 - Besídka pro rodiče - 2. třída
19.12.2017, 15,30 - Besídka pro rodiče - 3. třída
20.12.2017 - Dílničky pro žáky 1. a 2. třídy - organizuje 9. třída
20.12.2017, 15,30 - Besídka pro rodiče - 4. třída
21.12.2017 - Vánoční dílny 1. - 7. třída, třídní besídky
22.12.2017 - Ředitelské volno

Listopad 2017

8. a 9.11.2017 - Poetika - recitační soutěž
15.11.2017 - Exkurze HZS Liberec - 9. třída
21.11.2017 - Výchovný koncert - 3. - 6. třída
23.11.2017 - Zdravá pětka (2., 8., 9.třída)
24.11.2017 - Zdravá pětka (1. a 5. třída)
29.11.2017 - Zdravá pětka (3. a 4. třída)
30.11.2017 - Zdravá pětka (6. a 7. třída)
30.11.2017 - Florbal - starší žákyně a žáci

Říjen 2017

9.10.2017 - Dopravní hřiště Turnov - 4. třída
13.10.2017 - Veletrh Educa - 8., 9. třída
18.10.2017 - Cestopisné přednášky - Austrálie, USA

Září 2017

4.9.2017 - První školní den - 8:00 - 8:45
15.9.2017 - Jičín město pohádky (5. a 6. třída)
18.9.2017 - Tři přadleny - divadlo Turnov (3. a 4. třída)
23.9.2017 - Noční strašidelný les

Školní rok 2016 - 2017

Červen

1.6.2017 - Atletika Malá Skála (mladší žáci)
2.6.2017 - Atletika Malá Skála (starší žáci)
8.6.2017 - Školní Jarmark (v 15,30 hod)
12. - 16.6.2017 - Turistický pobyt a Cyklistický pobyt
19.6.2017 - Exkurze ZOO Liberec - 1. a 2. třída
20.6.2017 - Pohádkový les pro MŠ a 1. - 3. třídu (9. třída)
26.6.2017 - Exkurze Miraculum - 6. - 8. třída
28. - 29.6.2017 - Třídní akce
30.6.2017 - Rozdání vysvědčení

Květen

5.5.2017 - OVOV Turnov
6.5.2017 - Pohádkový les na Drábovně
10.5.2017 - Testování žáků 9. třídy
15.5.2017 - Dopravní hřiště - 4. třída, Mokřady Jablonné - 5. a 7. třída
18.5.2017 - Okresní kolo Pythagoriády (Jablonec)
19.5.2017 - Testy SCIO - 8. třída, Loutkové divadlo - 1. a 2. třída
22.-26.5.2017 - Kurz AJ s rodilým mluvčím
24.5.2017 - Pěnčínská nota

Duben

6.4.2017 - Přednáška 5. - 7. třída
6.4.2017 - Návštěva MŠ v 1. třídě
7.4.2017 - Zápis do 1. třídy
12.4.2017 - Velikonoční dílničky ve škole
20.4.2017 - Pekařův pohár
24.4.2017 - Třídní schůzky (v 15,30 hod)
29.-30.4.2017 - Výstava výtvarných prací v kostele

Březen

2.3.2017 - Basketbal dívky (8. a 9. třída) - GRATULUJEME K VÍTĚZSTVÍ!!!
7.3.2017 - Bruslení - 6. - 9. třída
9.3.2017 - Basketbal dívky - okresní kolo Jilemnice
15.3.2017 - Předškoláček "Jarní" (15,00 hod)
27.3.2017 - Předškoláček "Ptáčkový" (15,30 - 16,30 hod)
30.3.2017 - Školení "SEX" - 8. a 9. třída - 5.+6. hodina

Únor

3.2.2017 - Pololetní prázdniny
7.2.2017 - Bruslení - 6. - 9. třída
16.2.2017 - Zdravý zoubek - 1. třída
17.2.2017 - Masopust - školní projekt
20. - 24.2.2017 - Jarní prázdniny
28.2.2017 - projekt KÚ Liberec (pod záštitou hejtmana) a Záchranné služby Lbc. kraje – kurz pro žáky 1. a 2. tř.­

Leden 2017

V průběhu ledna přednášky Městské policie ČR
10.1.2017 - Bruslení - 6. - 9. třída
15. - 21.1.2017 - Lyžařský pobyt (3. - 9. třída)
23.1.2017 - Planeta Země (Turnov) - 6. - 8. třída
31.1.2017 - Vysvědčení

Prosinec 2016

2.12.2016 - Vánoční dílna - Muzeum Turnov, 5., 6., 7. třída
5.12.2016 - Mikulášská nadílka - 9. třída
6.12.2016 - Bruslení - 6. - 9. třída
9.12.2016 - Beseda na téma šikana - 6. - 7. třída
9.12.2016 - Vánoční dílna - Muzeum Turnov - 3., 4. třída
12.12.2016, 15:30 - Třídní schůzky (zahájení ve školní jídelně)
16.12.2016 - Vánoční dílna - Muzeum Turnov - 8., 2. třída
21.12.2016 - Třídní vánoční besídky
21.12.2016 - Pernštejni - 3. - 9. třída
22.12.2016 - Ředitelské volno 23.12.2016 - 2.1.2017 - Vánoční prázdniny (vyučování začíná v úterý 3.1.2017)

Listopad 2016

9. a 10.11.2016 - Poetika - recitační soutěž (vybrané děti)
11.11.2016 - Muzeum Turnov - 5. třída
17.11.2016 - Státní svátek
18.11.2016 - Ředitelské volno
23.11.2016 - Florbalový turnaj - starší žáci
23.11.2016 - Exkurze - OHS Turnov - obor optik - 8. třída
25.11.2016 - Exkurze - Sklostroj - 9. třída
27.11.2016, 16 hod - Rozsvěcení vánočního stromu
28.11.2016 - IQPark - 8.třída (matematika a fyzika v praxi)

Říjen 2016

13.10.2016 - Veletrh vzdělávání EDUCA - 8. a 9. třída
24. - 25.10.2016 - Ředitelské volno
26. - 27.10.2016 - Podzimní prázdniny
28.10.2016 - Státní svátek

Září 2016

24.9.2016 - Noční strašidelný les
27.9.2016 - Tvořivá beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou - 2. třída
28.9.2016 - Státní svátek
30.9.2016 - Dopravní hřiště - 4. třída
30.9.2016 - Dům přírody - 5. třída

Školní rok 2015 - 2016

Červen 2016

2.6.2016 - Atletika Malá Skála – starší žáci
2.6.2016 v 15.30 - Projekt Školní jarmark
3.6.2016 - Atletika Malá Skála - mladší žáci
3.6. 2016 - Projekt Sychrov – 7. třída
6.6. – 10.6.2016 - Turisticko – relaxační pobyt v přírodě 1. stupeň
7.6.2016 - Divadlo Turnov 1. třída – „čtenáři“
10.6.2016 - Muzeum energie Velké Hamry – 8. a 9. třída
13.6. 2016 - Drumbeny (skupinové bubnování)
16.6.2016 - Rafty Jizera – 9. třída
17.6.2016 - Exkurze ZOO Liberec – 7. třída
20. – 24.6.2016 Cyklisticko – turistický kurz Srbsko
21.6.2016 - Exkurze Český ráj – Drábovna – 3. třída
23.6.2016 - ZOO Chleby, Lysá nad Labem – 1. a 2. třída
23.6.2016 - Exkurze zámek Sychrov – 3. třída
27.6.2016 v 15,3015.30 – Schůzka s rodiči budoucích prvňáků

Květen 2016

6.5.2016 - Dětský den Pěnčín (9. třída), Atletické závody OVOV (výběr žáků)
7.5.2016 - Pohádkový les na Drábovně (více info zde)
18.5.2016 - Pěnčínská nota (vybraní žáci)
24.5.2016 - Mokřady Jablonné (5. a 7. třída)
25.5.2016 - Terezín (8. a 9. třída)

Duben 2016

6.4.2016 - Pekařův pohár
7.4.2016 - Austrálie (6. - 9. třída)
11.4.2016 - Třídní schůzky v 15,30 h
23.-24.4.2016 - Výstava výtvarných prací (11 - 17 h)
29.4.2016 - Divadlo Turnov (1.-4.třída)

Březen 2016

7.3.2016 - Zdravá pětka (1., 2., 5. třída)
9.3.2016 - Program knihovny Turnov pro prvňáčky - Pasování na čtenáře
14.3.2016 - Zdravá pětka (3., 4. třída)
17.3.2016 - Zdravá pětka (6., 7. třída)
21.3.2016 - Zdravá pětka (8., 9. třída)

Únor 2016

5.2.2016 - Masopust
8.-12.2.2016 - Jarní prázdniny
21.2.- 26.2.2016 - zimní relaxační pobyt žáků v Rejdicích

Leden 2016

7.1.2016 - Hrníčková dílnička pro předškoláky v 15,30 hod
11.1.2016 - Planeta Země (Turnov) - 6.-9. třída
22.1.2016 - Zápis do 1. třídy - více info zde
28.1.2016 - Pololetní vysvědčení
29.1.2016 - Pololetní prázdniny

Prosinec 2015

4.12.2015- Čerti - školu a školku navštívil Mikuláš, dva andělé a spousta čertů
10.12.2015 - Jablíčková dílnička pro předškoláky
21.12.2015 - Vánoční besídky tříd
22.12.2015 - Ředitelské volno

Listopad 2015

9.11.2015 - Představení šermířské skupiny Pernštejni na téma "Jak válčili husité"
16.11. 2015 - Ředitelské volno
17.11.2015 - Státní svátek
11.-12.11.2015 - Recitační soutěž Poetika
26.11.2015 - Ježečková dílnička pro předškoláky
29.11.2015 - 15,30 Rozsvěcení vánočního stromu

Říjen 2015

2.10.2015 - 4. třída dětské dopravní hřiště Turnov
5.10.2015 - 2. – 4. třída divadlo Turnov
6.10.2015 - 1. třída - focení prvňáčků
7.10.2015 - 9. třída - knihovna Turnov
Devátá třída se zúčastnila v rámci "Týdne knihoven" besedy se spisovatelkou Ivou Procházkovou. Akce se uskutečnila v Městské knihovně Antonína Marka v Turnově.
8.10.2015 - 5. - 9. třída ukázka YO-YO, velká tělocvična - to bylo super!!!
12.10.2015 - Prevence – besedy (bezpečnost v dopravě, kriminalita)
14.10.2015 - vyučování z technických důvodů ukončeno nejpozději 5. vyuč. hodinou, kuchyň nevaří z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu
15.10.2015 - 8. a 9. třída veletrh EDUCA
28.10.2015 - státní svátek
29. a 30.10.2015 - podzimní prázdniny
Naše škola využívá dotace z programu OPVK výzva č. 56 - Čtenářská gramotnost a z programu OPVK výzva č. 57 - Výuka anglického jazyka s využitím ICT formou Blended Learningu. K výuce angličtiny v sedmém, osmém a devátém ročníku využíváme program DynEd.