nadpis

vedoucí školní jídelny

Jana Steinerová
jidelna@zsjenisovice.cz
tel.: 483 393 091


oznámení školní jídelny

Informace školní jídelny - oběd v den vysvědčení 28.6.2022

Jídelníček

Zvýšení ceny obědů od září 2022

Informace školní jídelny o přeplatcích

Placení obědů na červen 2022

Pitný režim o velké přestávce je z hygienických důvodů zrušen.

Číslo účtu pro placení obědů převodem: 115-2859960257/0100

Hodnocení jídelníčku 2019

Označování alergenů

Provozní řád školní jídelny 2021


věkové skupiny strávníků - zařazení žáka

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, jsou žáci (strávníci) zařazeni do věkových skupin.
Rozhodující je datum narození, nikoliv jakou třídu navštěvují.
Záleží na tom, kolik bude strávníkovi v příslušném školním roce let.
Školní rok se počítá od 1.9. do 31.8.

    Nové ceny obědů od září 2022:

  • Skupina 7 – 10 let: 1 oběd - 30 Kč
  • Skupina 11 – 14 let: 1 oběd - 32 Kč
  • Skupina 15 a více let: 1 oběd - 34 Kč

Celkovou sumu na příslušný měsíc uvádíme v informaci o placení obědů.