nadpis

Adopce na dálku

Jenišovice 5.listopadu 2010

Začátkem června minulého školního roku jsme se my, žáci ZŠ Jenišovice spolu se svými učiteli rozhodli oslavit Den dětí netradičně – Školním jarmarkem. Každá třída otevřela stánek s vlastnoručně vyrobenými výrobky, deváťáci dokonce napekli zákusky a nabízeli je ve školní jídelně, která se po celé odpoledne proměnila v kavárnu.

Zájem rodičů i veřejnosti byl veliký. Moc jim za tuto jejich podporu děkujeme. Část tržeb jsme použili na třídní akce ke konci školního roku. A další část tržeb? Nechtěli jsme peníze jen tak utratit. Nebylo by lepší udělat radost někomu jinému a tím i sobě? Často ve vyučování mluvíme o životě dětí v méně bohatých částech světa. V televizních dokumentech a časopisech se dovídáme o osudech dětí, které se narodily v některé ze zemí Asie nebo Afriky. Nemají to štěstí navštěvovat školu, vzdělávat se, bezstarostně si hrát a vracet se do milující rodiny, která jim nabídne dostatek jídla a oblečení.

Adopce na dálku, to je to. Uděláme radost někomu, koho sice neznáme, ale víme, že potřebuje naši pomoc.

Devika Chinnasamy, tak se jmenuje dívka, které jsme se rozhodli pomoci. Je jí devět let a pochází z vesničky Perumalmalai v Indii. Bydlí v internátní škole sv. Xaveria. Má dva mladší sourozence, bratra Naveena a sestru Chitru. Jejím oblíbeným předmětem je tamilština a nejraději má hru na schovávanou. Její rodina je tak chudá, že by jí vzdělání dát nemohla.

Doufáme, že Device uděláme radost a pomůžeme jí splnit její životní sen – stát se učitelkou.

Denisa Hlubučková a Lucka Kalajcidisová, žákyně 7. ročníku ZŠ Jenišovice

První dopis od Deviky

Drazí "rodiče" ze Základní školy Jenišovice!

Píše Vám Vaše dítě Devika CHINNASAMY. Doma jsou všichni v pořádku. Doufám, že Vás můj dopis zastihne v plném zdraví. Studuji dobře. Stejně jako Vy i já se modlím za Vás za všechny.

Ráda Vám napíšu něco o sobě. Jak víte, jmenuji se C.Devika. Mé rodné město je Perumalmalai. Můj tatínek se jmenuje Chinnamamy, moje maminka se jmenuje Durga Devi (jméno indické bohyně). Mám sedmiletou sestru - Chitra Devi a pětileté bratry dvojčata - Naveen Kumar a Praveen Kumar. Chodím do čtvrté třídy. Moje sestra chodí do druhé třídy a moji bratři jsou v první třídě. My všichni studujeme na základní škole St. Mary (svaté Marie) ve městě Prahasapuram. Bydlíme tu na internátě. Moji rodiče jsou zemědělští námezdní dělníci ("coolie workers"). Každý den tvrdě vydělávají na svůj denní chléb. Náš ředitel Fr. Antonisamy nám ve studiu velmi pomáhá. Dostáváme studijní materiály, stravu, ubytování a oblečení. Jsem zde velmi šťastná. Učím se dobře a ve třídě dostávám nejlepší známky.

Děkuji upřímně našemu všemohoucímu bohu za možnost žít lepší život. Pěkně se starám o mé bratry i sestru. Je mi potěšením Vám poděkovat, že jste si mě vybrali jako své dítě. Ujišťuji Vás, že se budu učit stále lépe. Pozdravujte všechny u Vás doma. Budu se obohacovat učením, dobrým chováním a zbožnými způsoby.

Velice Vám děkuji.

Vaše milující dítě,
Devika CHINNASAMY