nadpis

Organizace školního roku 2019/2020

Prázdniny:

Podzimní prázdniny: 29. - 30.10.2019
Vánoční prázdniny: 23.12.2019 - 3.1.2020
Jednodenní pololetní prázdniny: 31.1.2020
Jarní prázdniny: 9.3. - 15.3.2020
Velikonoční prázdniny: 9. - 13.4.2020
Hlavní prázdniny budou trvat od 1.7.do 31.8.2020

Vysvědčení:

30.1.2020
26.6.2020

Ředitelské volno:

31.10. a 1.11.2019
29.6. a 30.6.2020

Termíny třídních schůzek, vždy v 15,30 hodin:

individuální třídní schůzky v září 2019
2.12.2019
27.4.2020

Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021:

pátek 24.4.2020 od 12.00 do 17.00 hodin